Laserowe usuwanie migdałków

Migdałki podniebienne to skupienia tkanki limfatycznej o około 2 cm. długości i około 1 cm. szerokości, znajdujące się we wgłębieniu gardzieli po obu stronach między łukami podniebiennymi. Tworzą, wraz z migdałkiem gardłowym, tzn. pierścień gardłowy Waldeyera. Jako narządy…