Przygotowanie do laseroterapii serca

Co trzeba wiedzieć zanim podejmie się decyzję o laseroterapii serca? Otóż, najważniejsze to fakt, iż operacja ta nie leczy choroby tylko poprawia samopoczucie oraz komfort życia, jednak choroba może się rozwijać dalej a dolegliwości mogą się nasilać. Kolejną ważną informacją jest to…

Laserowa rewaskularyzacja serca

Laseroterapia serca jest nową, jeszcze stosunkowo rzadko stosowaną metodą leczenia choroby niedokrwiennej serca. Zalecana osobom, u których niemożliwe jest wykonanie bajpasów, ani angioplastyki wieńcowej, chociaż możliwe jest łączenie tych form leczenia. Zabieg ten, chociaż…