Rozpoznawanie chorób metodą laserowo wzbudzanej fluorescencji

Metoda fluorescencji wzbudzanej laserami, jest metodą stosunkowo nową, jednak od kilku lat cieszy się dużym powodzeniem. Cały czas bada się różne możliwości zastosowań dla tej metody, gdyż z racji tego, iż stosuje się ją od niedawna nie są znane wszystkie przypadki, np. ostatnio…