Metoda LASIK

LASIK to najnowsza metoda laserowej chirurgii refrakcji oczu. Jej nazwa jest skrótem złożonym z pierwszych liter angielskiej nazwy: Laser Assisted In-Situ Keratomileusis. Jest metodą po części mechaniczną, a po części laserową. Jednak podstawowy cel operacji…

Laserowe leczenie łagodnych nowotworów jelita grubego

Wykorzystanie lasera w medycynie, pozwala na przeprowadzanie szeregu zabiegów, które jeszcze kilka lat temu wymagały skomplikowanych operacji. Do jednych z nich zalicza się laserowe leczenie łagodnego nowotworu jelita grubego, na które coraz częściej ze…