Przezskórna laserowa dekompresja dysku

Coraz więcej ludzi, także młodych narzeka na bóle pleców. Przyczyną tych problemów jest najczęściej siedzący tryb życia. Skutecznymi metodami leczenia zwyrodnień kręgosłupa są ćwiczenia rehabilitacyjne dostosowane do przyczyn bólu. Jednak zabiegi rehabilitacyjne wymagają dużej ilości czasu i energii. O wiele szybszą i skuteczniejszą metodą jest Przezskórna Laserowa Dekompresja Dysku.

Dyskopatia jest schorzeniem kręgosłupa w terminologii medycznej określanym mianem wypukliny. Jej przyczyną jest wypadnięcie jądra miażdżystego (galaretowatego). Schorzenie to potocznie nazywamy wypadnięciem dysku. Ludzki kręgosłup składa się z wielu kręgów i krążków międzykręgowych zwanych dyskami. Przez nadmierny wysiłek bądź osłabienie po poprzednich urazach może nastąpić wypadnięcie dysku.

Istnieją trzy rodzaje dyskopatii:

  • dyskopatia szyjna – charakteryzuje się bólami karku, potylicy i górnej części pleców. Możliwe występowanie promieniowania bólu do kończyn górnych oraz zaburzenia czucia. Powstaje w wyniku niewłaściwego siedzenia.
  • dyskopatia piersiowa – występują silne bóle w okolicach piersiowych kręgosłupa rozchodzące się wzdłuż żeber. Także mogą wystąpić zaburzenia czucia, a w dalszym stadium choroby niedowład i osłabienie kończyn dolnych.
  • dyskopatia lędźwiowa – najczęściej występująca i diagnozowana. Występują bóle lędźwiowo-krzyżowe oraz bóle promieniujące do kończyn dolnych. Pojawiają się zaburzenia czucia skórnego oraz spada fizyczna i psychiczna wydolność organizmu.

Laserowa dekompresja dysku 2

Percutaneous Laser Disc Decompression w skrócie PLDD to laserowa technika operacji neurochirurgicznej, stosowana w leczeniu dyskopatii. Metoda ta została wprowadzona w lecznictiwe w 1986 roku i zaaprobowana przez FDA pięć lat póżniej. Jest to metoda znacznie mniej inwazyjna niż tradycyjne zabiegi chirurgiczne. Polega ona na przezskórnym wprowadzeniu igły po wcześniejszym znieczuleniu miejscowym. Ze zwyrodniałego krążka międzykręgowego pobiera się przepuklinę i za pomocą lasera zmniejsza objętość zwyrodniałej masy dyskowej. Zmniejszone zostaje ciśnienie śródkrążkowe i dzięki temu zostają odbarczone uciśnięte korzenie nerwowe.

Zalety PLDD:

  • bardzo mała inwazyjność
  • brak znieczulenia ogólnego
  • znacznie mniejsza ilość komplikacji w porównaniu z zabiegami otwartymi
  • krótki czas rehabilitacji
  • krótki czas obserwacji po zabiegu (ok. 4 godziny)
  • zabieg może być powtarzany

Przezskórna laserowa dekompresja dysku

Przezskórna Laserowa Dekompresja Dysku jest skuteczna pod warunkiem, że będą przestrzegane rygorystyczne zasady kwalifikacji. Do zasad należy stosować się jeszcze w trakcie trwania choroby dysku, kiedy struktura pierścienia włóknistego nie jest mocno uszkodzona. Dysk musi zostać „sprężysty” do momentu operacji i nie może być bardzo spłaszczony. Przeciwwskazaniem do kontynuowania zabiegu jest przerwanie bariery pomiędzy krążkiem, a workiem opony twardej, ponieważ spowoduje to przenikanie kontrastu do światła kanału kręgowego. Do zabiegu mogą przystąpić osoby we wczesnym stadium rozwoju choroby, które nie kwalifikują się do zabiegu operacyjnego. PLDD to dobra metoda dla osób starszych, ponieważ nie niesie ona z sobą ryzyka powikłań natury ogólnej jakie występują przy klasycznej operacji.

Zabieg trwa ok. 20 minut. Osoba już kilka godzin po zabiegu może normalnie chodzić. Powodzenie operacji szacowane jest na 75%, a wskaźnik komplikacji na 1%. U co dwudziestego pacjenta wystąpiły nawroty.

Dodaj komentarz