Metoda LAPR

Metoda LAPR

Nareszcie osoby ze starczowzrocznością mają szansę żyć bez okularów czy soczewek kontaktowych. Innowacyjna metoda LAPR,  zdobyła już uznanie praktycznie na całym świecie. Do tej pory laserowo można było korygować tylko podstawowe wady refrakcji, np. krótkowzroczność lub dalekowzroczność. Wszystko zaczęło się w 1999 roku, kiedy okryto, że laser można wykorzystywać w ablacji twardówki u osób z presbiopią.

Zabieg LAPR jest możliwy dzięki laserowi Er:YAG firmy OptiVision oraz sondzie SurgiLight. Oba urządzenia dają pacjentowi pewność, że operacja będzie przeprowadzona poprawnie, bez narażeń na nieodwracalne powikłania. Zabieg jest realizowany przez wykonanie 8 promienistych nacięć. Oczywiście cała operacja odbywa się pod znieczuleniem nasiękowym.

W 2001 roku doszło do pierwszego zabiegu LAPR w Europie. Obecnie zoperowanych tą metodą jest już kilkaset pacjentów, którzy są pod stałą obserwacją okulistyczną i co ważne chwalą sobie jej skuteczność.

Jak wyglądają kwalifikacje do zabiegu?

  1. Pacjent nie może mieć za sobą żadnych okulistycznych zabiegów chirurgicznych.
  2. Przez co najmniej rok przed zabiegiem starczowzroczność musi być ustabilizowana.

Dlaczego metoda LAPR jest bezpieczna?

Opowiadają się za tym przede wszystkim parametry urządzenia, jego częstotliwość i energia pulsacyjna. Dodatkowo od września 2000 roku w Buenos Aires są przeprowadzane badania nad bezpieczeństwem, skutecznością i stabilnością techniki LAPR. Badaniem objętych jest 35 pacjentów w wieku od 42 do 60 lat. Jak dotąd wyniki są bardzo satysfakcjonujące, ponieważ nie zauważono żadnych zmian w kierunku krótkowzroczności albo pogorszenia starczowzroczności. Badaniem rezultatów tej metody podjęły się również Stany Zjednoczone. Obserwacji poddano 30 pacjentów i u 93% widzenie poprawiło się w sposób odczuwalny. Co więcej LAPR zadziałał również na inne wady wzroku bez ingerencji w ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Metoda LAPR – zalety

  • Poprawa widzenia z dali i z bliży.
  • Brak konieczności noszenia okularów lub soczewek kontaktowych.
  • Poprawa komfortu życia codziennego.

Dodaj komentarz