Leczenie raka piersi laserem

Leczenie raka piersi laserem

Czy leczenie raka piersi laserem jest bezpieczne?

Tak. Leczenie raka piersi laserem uważa się za metodę bezpieczną, chociaż szczegółowe badania nad jej skutecznością są nadal w toku. Światło lasera dociera do zmienionych chorobowo miejsc bez potrzeby użycia skalpela, więc bez naruszania piersi. Ta minimalnie inwazyjna metoda może być wykonywana w przypadku guzków o średnicy mniejszej niż 1 cm.

Jak laser niszczy komórki rakowe?

Światło lasera wytwarza odpowiednio dużą temperaturę, mającą zdolność niszczenia guza.

Jakie są zalety laserowego leczenia raka piersi?

 • zwykły skalpel nie jest tak precyzyjny jak światło lasera
 • czas całego zabiegu jest nieco krótszy
 • krócej trwa rekonwalescencja
 • krótszy jest czas gojenia
 • metoda jest minimalnie inwazyjna, dlatego nie narusza tkanek i powłok
 • laser działa antybakteryjnie, w związku z tym zabieg jest bardzo sterylny
 • zabieg nie wymaga hospitalizacji
 • dzięki laseroterapii nie ma konieczności usuwania całej piersi

Jakie są wady laserowego leczenia raka piersi?

 • niestety zabieg laserowego usuwania raka piersi jest drogi
 • w niektórych przypadkach zabieg wymaga powtórzenia
 • technika jest stosunkowo młoda i niedostatecznie zbadana

Czy laserowe usuwanie raka piersi jest metodą skuteczną?

Jako, że metoda ta jest stosunkowo młoda, nadal trwają badania nad jej skutecznością.

Czy laserowe leczenie raka piersi może zastąpić klasyczną interwencję chirurgiczną?

Nie wykonano jeszcze dostatecznych badań, by móc stwierdzić, że metoda ta jest w stanie zastąpić konwencjonalną metodę z użyciem skalpela. Obecnie wciąż trwają kompleksowe badania porównujące oba sposoby.

Czy laserowe leczenie raka piersi niesie ze sobą jakieś powikłania?

Każda metoda leczenia niesie ze sobą pewne ryzyko. Tak samo jest z laserowym leczeniem raka piersi. Ewentualne powikłania to:

 • krwawienie z piersi
 • ból
 • oparzenia skóry piersi
 • może dojść do przypadkowego uszkodzenia zdrowej tkanki piersi

Czy wszystkie kobiety z rakiem piersi mogą usunąć guza za pomocą lasera?

Nie. Tylko pacjentki będące we wczesnym stadium choroby mogą kwalifikować się do zabiegu. Laseroterapia nie może być przeprowadzana  u pacjentek w zaawansowanym stadium choroby.

Dodaj komentarz