Leczenie czerniaka naczyniówki

Leczenie czerniaka naczyniówki

Czerniak jest nowotworem złośliwym, który powstaje w błonie naczyniowej oka. Zmiana ta, jak w przypadku czerniaka skóry, wywodzi się z melanocytów, czyli komórek odpowiedzialnych za tworzenie barwnika melaniny. Przez długi czas czerniak może nie dawać żadnych objawów – zwłaszcza, gdy znajduje się w obwodowych częściach dna oka. Najczęściej orientujemy się, że coś jest nie tak, gdy czerniak spowoduje już odwarstwienie się siatkówki i powstaną zmiany w ostrości widzenia oraz polu widzenia. Niektóre z typów naczyniaków dają się wykryć wcześniej, inne zbyt późno. Tylko lekarz za pomocą specjalistycznych badań jest w stanie zdiagnozować u pacjenta wystąpienie tego nowotworu. Czerniak jest bardzo niebezpieczny, również ze względu na to, że jest to jeden z niewielu nowotworów dających tak odległe i rozległe przerzuty, np. do mózgu, wątroby itd.

Rozróżnia się 3 rodzaje czerniaków naczyniówki:

  • Czerniak złośliwy spojówki – stanowi 2 % wszystkich nowotworów złośliwych atakujących oczy. Może mieć lekkie zabarwienie lub też występować w formie bezbarwnej.
  • Czerniak złośliwy tęczówki – często występuje u osób starszych. Istnieją dwie odmiany: rozsianą i ograniczoną. Pojawia się w dolnej części tęczówki i rośnie dosyć wolno.
  • Czerniak złośliwy ciała rzęskowego – występuje częściej niż powyższy i zazwyczaj wiąże się z usunięciem całej gałki ocznej.

czerniak na oku

Leczenia czerniaka naczyniówki – metody

Wyróżnia się kilka sposobów leczenia czerniaków, jednak żadna z nich nie wyklucza w 100 % zastosowania zabiegu chirurgicznego. Leczenie czerniaka jest trudne i często długotrwałe, nie zawsze przynosi pożądane efekty, szczególnie w przypadku guzów zbyt późno wykrytych. Jednak jeśli wcześnie nastąpi zdiagnozowanie czerniaka w gałce ocznej, to możliwe jest zastosowanie którejś z poniższych metod.

Brachyterapia polega na zastosowaniu aplikatorów zawierających pierwiastki promieniotwórcze, które czasowo zostają przymocowane do twardówki w rzucie guza. Metoda ta jest stosowana tylko i wyłącznie „z wyboru”, czyli, gdy pacjent sam ją wybierze, gdyż wiąże się ona z powikłaniami takimi jak: zaćma, uszkodzenie nerwu wzrokowego.

Radioterapia zewnętrzna promieniowaniem cząsteczkowym polega na niszczeniu nowotworu za pomocą strumienia protonów lub jonów helu o wysokiej energii liniowej. Metoda ta jest bezpieczniejsza niż brachyterapia ze względu na możliwość lepszego zogniskowania wiązki promieniowania.

Radioterapia stereotaktyczna jest nową metodą, w której stosuje się nóż gamma, który wysyła do zlokalizowanej tkanki nowotworowej odpowiednią dawkę promieniowania. Metodą tą leczy się większe guzy.

Termoterapia przezziernicza to metoda wykorzystująca laser. Nie stosuje się jej w celu usunięcia czerniaka, tylko aby zmniejszyć jego objętość. Często tę metodę stosuje się jako przygotowanie do innego zabiegu. Polega ona na podgrzaniu guza wiązką promieniowania laserowego (diodowego), zbliżonego do podczerwieni, przez co guz zmniejsza się i jest łatwiejszy do usunięcia.

Usunięcie guza może nastąpić tylko i wyłącznie za pomocą tradycyjnego chirurgicznego zabiegu, polegającego na wycięciu niewielkiego guzka wraz ze zdrową tkanką otaczającą go (w celu uniknięcia nawrotu), lub też poprzez całkowite wycięcie gałki ocznej.

Dodaj komentarz