Laserowe leczenie zaćmy wtórnej

Zaćma (inaczej zwana kataraktą) jest chorobą oczu, która dotyczy zarówno ludzi starszych jak i dzieci. Powoduje zmętnienie dyskowatego tworu soczewki, który pozbawiony patologicznych zmian ma postać przejrzystą. Skutkiem działania tego schorzenia jest stopniowe upośledzenie wzroku doprowadzające do jego utraty. Leczenie zaćmy jest uzależnione od jej rodzaju i wieku pacjenta. Na szczęście spowodowana przez nią ślepota jest najczęściej odwracalna.

Czynniki sprzyjające powstawaniu zaćmy:

 • substancje dostające się do oka przez krwiobieg na skutek palenia papierosów
 • promieniowanie: rentgenowskie, podczerwone, nadfioletowe

Ogólne objawy zaćmy:

 • zaburzenie ostrości widzenia (tzw. widzenie „za mgłą”, zniekształcone i podwójne widzenie)
 • krótkowzroczność bądź nadwzroczność
 • biała źrenica (zaawansowany przypadek)
 • brak widzenia przejrzystych kolorów
 • pogorszenie widzenia w nocy
 • słabe widzenie w mocnym świetle
 • szybkie męczenie się oka

Leczenie zaćmy wtórnej 2

Rodzaje zaćmy ze względu na wiek:

 • starcza –  90% przypadków

W ciągu całego naszego życia soczewkę obrasta coraz grubsza warstwa włókien. Ich wielość wraz z wiekiem nie może być równomiernie odżywiana. Odwodnienie doprowadza do twardnienia jądra soczewki i pozbawia ją przejrzystości. Staje się to przyczyną powolnej utraty ostrości widzenia.

Zaćma starcza pojawia się wraz z wiekiem człowieka. Wykrywa się ją najczęściej dopiero między 50 a 60 rokiem życia, jednak  nawet  czterdziestolatek może mieć jej bezobjawowe początki. Jak leczy się zaćmę starczą? Objętą chorobą soczewkę usuwa się i na jej miejsce wszczepia nową – sztuczną. Dzięki temu pacjent może powoli odzyskiwać wzrok.

Objawami zaćmy starczej są: powolna utrata ostrości widzenia (zamglony lub zniekształcony obraz) lub zmętnienie soczewki wykryte w badaniu wykonanym po jakimś urazie, wypadku czy upadku.

 • wrodzona

Zaćma wrodzona dotyczy przede wszystkim dzieci. Jej przyczyna nie jest zwykle znana. Chyba, że rodzice są chorzy na cukrzycę bądź w pierwszym trymestrze ciąży doszło do zakażenia wewnątrzmacicznego. W pierwszych miesiącach życia do zauważalnych objawów należą: zmętnienie soczewki, wzrokowa nieuwaga dziecka, zez czy biała plamka na źrenicy. Problem polega na tym, że nie zawsze zaćma u dzieci przebiega w sposób objawowy. Pewną diagnozę może nam dać jedynie badanie ostrości wzroku.

Rodzaje zaćmy będącej powikłaniem chorobowym:

 • toksyczna – pokarmowa

Pojawia się najczęściej po leczeniu steroidami (sterydami). Stosuje się je miedzy innymi w przebiegu astmy oskrzelowej, chorobach płuc, alergii, schorzeniach dermatologicznych, chorobach zapalnych jelit i stawów. Dlatego powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na skutki uboczne zażywania sterydów, by jeśli można zastosować inną terapię.

 • metaboliczna

Zaćma metaboliczna powstaje w wyniku chorób mających wpływ na metabolizm człowieka. Podstawową w tym przypadku jest cukrzyca, której obecność zwiększa ryzyko zaćmy aż o 60%.

 • tężykowa

Powstaje na skutek usunięcia przytarczyc będących przyczyną patologii tarczycy. Z tym rodzajem zaćmy mamy do czynienia również u dzieci chorych na tężyczkę samoistną (spazmofilię).

 • pourazowa

Może wystąpić na skutek nawet niewielkich urazów oka, które są przyczyną uszkodzenia torebki siatkówki. Poważniejsze urazy będące następstwem zaćmy pourazowej to: porażenie prądem elektrycznym, promieniowanie, ciała obce znajdujące się w gałce ocznej.

 • wikłająca

Zaćma wikłająca jest powikłaniem chorób oka o charakterze zapalnym, np. jaskry, cukrzycy, tężyczki, krótkowzroczności, atopowego zapalenia skóry.

Ostrość wzroku osoby chorej na zaćmę

Leczenie zaćmy wtórnej 3

Jak pozbyć się zaćmy?

W przypadku zaćmy starczej operację można przeprowadzić w każdym stadium choroby. Jednak najpierw próbuje się środków farmakologicznych w postaci specjalnych kropel aplikowanych do zaatakowanego oka. Do interwencji chirurgicznej dochodzi najczęściej wtedy, kiedy choroba doskwiera w codziennym życiu pacjenta. W przypadku zaćmy wrodzonej wskazane jest jak najszybsze usunięcie choroby, by zapobiec konsekwencjom ujemnie procentującym na dalsze życie (prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny dziecka). Jednak wszczepienie sztucznej soczewki może nastąpić dopiero po ukończeniu przez dziecko drugiego roku życia. W przypadku zaćmy wrodzonej jednostronnej leczenie jest żmudne i długotrwałe, wymaga wieloletniej obserwacji okulistycznej. Po usunięciu zmętniałej soczewki wymagane jest noszenie szkieł korekcyjnych.

Co to jest zaćma wtórna?

Powstaje po chirurgicznej interwencji usunięcia zaćmy na skutek zmętnienia torebki soczewki, którą zostawia się  celowo w oku. Inne schorzenia mające wpływ na pojawienie się zaćmy wtórnej to: upośledzenia gałki ocznej lub ogólnoustrojowe (takie same, jak w przypadku zaćmy starczej czy wrodzonej).

Laserowe leczenie zaćmy

Leczy się ją za pomocą lasera (kapsulotomia tylna). Jeśli współpraca pacjent – lekarz układa się pomyślnie laseroterapia jest absolutnie bezbolesna. Zabieg polega na wykonaniu otworu w zmętniałej torebce tylnej. Praktycznie po jego wykonaniu pacjent może cieszyć się z powrotem dobrym wzrokiem.

Pamiętaj!

Na szczęście zaćma jest chorobą odwracalną, jednak wczesne jej zapobieganie oddala nas od przymusowej interwencji chirurgicznej. Dlatego w przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych oczu powinniśmy od razu zwrócić się do lekarza specjalisty.

Dodaj komentarz