Laserowa endomikroskopia konfokalna

Laserowa endomikroskopia konfokalna

Laserowa endomikroskopia konfokalna to w ogromnym skrócie, nowa technika, która umożliwia dokonanie oceny błony śluzowej, w trakcie badania endoskopowego. Metoda ta jest bardzo pomocna w rozpoznawaniu neoplazji, odkrywaniu polipów oraz wrzodów jelita grubego.

Już w latach 50. ubiegłego wieku, nastąpił przełom w rozwoju nowoczesnej endoskopii z zastosowaniem włókien światłowodowych. Mimo, że już wtedy odkrywano choroby nowotworowe, to badania wykonywano tylko na chorych (nie istniało zapobieganie rozwoju nowotworów, itp.). Wykrycie choroby było możliwe tylko poprzez badanie histopatologiczne. Dziś jednak, dzięki wprowadzeniu nowej metody laserowej, nie musimy już wykonywać tego badania, gdyż prawie identyczny wyniki daje nam laserowa endomikroskopia konfokalna, która łączy w sobie badania endoskopowe i histopatologiczne. Stosowane teraz powszechnie endomikroskopy, pozwalają zarówno na wykonanie pen-endoskopii jak i kolonoskopii.

Aby udało się uzyskać obrazy endoskopowe, trzeba pacjentowi przed badaniem podać dożylnie czynniki fluorescencyjne. Mikroskop konfokalny zintegrowany z końcówką endoskopu imituje wiązkę laserową, wzbudzającą podany przed zabiegiem środek, który wytwarza światło, dające po odpowiednim przetworzeniu obrazy konfokalne, które spokojnie można porównywać z obrazami mikroskopowymi. Endoskop połączony jest dodatkowo z procesorem i monitorem obrazu światła białego oraz poprzez konektor z jednostką konfokalną wyposażoną w osobny monitor. Technika ta nie różni się znacznie od standardowej endoskopii, jednak oceniając obrazy konfokalne, endoskopista musi dysponować co najmniej podstawową wiedzą na temat budowy histologicznej błony śluzowej poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego.

Metodą tą można zdiagnozować:

  • przełyk Barreta
  • nienadżerkową chorobę refluksową
  • wczesnego raka płasko-nabłonkowego
  • infekcję Helicobacter pylori
  • zapalenie zanikowe błony śluzowej
  • metaplazję jelitową
  • wczesnego raka żołądka

Laserowa endomikroskopia rozwijała się przez 60 lat i na tym na pewno nie koniec. Jest to jedno z ciekawszych urządzeń diagnostycznych, stosowanie jej przynosi bardzo dobre rezultaty. Wydaje się, że endomikroskopia jest na jak najlepszej drodze do tego aby odegrać bardzo ważną rolę w dziedzinie diagnostyki.

Dodaj komentarz