Laserowa angioplastyka

Angioplastyka jest zabiegiem przezskórnym, polegającym na udrażnianiu naczyń krwionośnych, które w wyniku choroby zostały zamknięte. Angioplastykę stosuje się dla tętnic wieńcowych, szyjnych, narządów wewnętrznych oraz, w sporadycznych przypadkach, dla naczyń żylnych. Zabieg ten wykonuje się najczęściej w przypadkach występowania miażdżycy, świeżych zawałów serca, choroby wieńcowej oraz udarów mózgu. Współczesne leczenie schorzeń wewnątrznaczyniowych, opiera się na wykorzystaniu implementacji stentu, angioplastyki dynamicznej lub angioplastyki balonowej (PTA). Specjaliści powoli przekonują się do angioplastyki laserowej. Laserowa angioplastyka w chwili obecnej jest rzadziej stosowana od wyżej wymienionych. Nie oznacza to jednak, że jakość leczenia tego typu metodą jest niższa od powszechnie stosowanych technik.

Laserowa angioplastyka

Potocznie mówi się w środowisku medycznym, że laserowa angioplastyka jest pochodną angioplastyki balonowej. Podobieństwa doszukać się można w sposobie udrażniania, gdzie w angioplastyce laserowej, na niedrożny odcinek tętnicy zostaje skierowany promień lasera, który wydrąża kanał i następnie wykorzystując angioplastykę balonową, przeprowadza się dalszą część zabiegu, gdzie w razie potrzeby wszczepia się stent – protezę w kształcie walca, mechaniczne rozszerzającą tętnice i podtrzymującą ten stan.
Wielu naukowców jest zdania, że angioplastyka laserowa jest trwalsza i skuteczniejsza od angioplastyki balonowej, ze względu na problem związany z wytrzymałością balonika wypełnionego solą fizjologiczną wraz z środkiem cieniującym, który umieszcza się w tętnicy.

Angioplastykę laserową stosuje się także u osób z wysoką niewydolnością serca, które wcześniej borykały się z chorobą wieńcową, a ich leczenie odbywało się poprzez partykularyzację laserową. Przy wykorzystaniu angioplastyki laserowej, ściany serca są udrażnianie w taki sposób, aby krew bezproblemowo przedostawała się do mięśnia serca. Wykorzystywanie tego rodzaju zabiegów, stanowi swego rodzaju alternatywę dla otwartych operacji miękkich serca, które są bardzo ryzykowne dla życia operowanych pacjentów.

Na dzień dzisiejszy koszty laserowej angioplastyki są stosunkowo duże, jednak coraz większa liczba specjalistów decyduje się na tę technikę, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa dla życia operowanych pacjentów oraz mniejsze ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych.

Dodaj komentarz