Laser w leczeniu zespołu TTTS

Laser w leczeniu zespołu TTTS

Zespół TTTS (twin – to – twin transfusion syndrome) to tzw. zespół przetoczenia między płodami, który nazywany jest potocznie zespołem podkradania. Jest to poważne powikłanie ciąży mnogiej, które pojawia się kiedy przynajmniej dwa płody mają wspólne łożysko z istniejącym połączeniem naczyniowym. Między płodami przetaczana jest krew w nierównych proporcjach, bliźnięta dzielą się wtedy na dawcę i biorcę. Konsekwencją tego jest obniżony poziom przyjmowanych wartości odżywczych i tlenu przez płód, który oddaje swoją krew. Zazwyczaj, po takim nadprogramowym odżywieniu, biorca rośnie szybciej i ostatecznie jest większy od swojego dawcy. Laser w leczeniu zespołu TTTS jest jedną z metod leczenia tej przypadłości.

TTTS – zagrożenia dla „biorcy” i „dawcy”

Dziecko które przyjmuje krew jest równie zagrożone jak to, które ją oddaje, narażone jest bowiem na przeciążenie serca, które musi pompować większą ilość krwi niż powinno. Produkowana jest wtedy większa ilość płynów owodniowych, przez co zwiększa się prawdopodobieństwo wcześniejszego porodu, ponieważ nasila się ucisk na szyjkę macicy i na samą macicę. Może też dojść do pęknięcia błony owodniowej. Dziecku, które pobiera krew od drugiego mogą grozić poważne powikłania np. problemy z oddychaniem, układem pokarmowym, sercem i uszkodzenie mózgu.

Płód, który jest dawcą, otrzymuje zbyt małą ilość krwi, wartości odżywczych i tlenu. Taki stan doprowadza do anemii. Wokół dziecka znajduje się bardzo mało płynów owodniowych, w związku z tym błona owodniowa może nawet do niego przylegać. Narządy wewnętrzne dawcy są dużo mniej obciążone niż u biorcy, ale ze względu na anemię, mogą pojawiać się różne komplikacje.

TTTS – częstotliwość występowania

TTTS występuje w ok. 5 – 25% przypadków ciąż mnogich, a według badań dotyczy od 100 do 150 ciąż w Polsce. Czynnikiem, który na pewno korzystnie wpływa na przebieg ciąży mnogiej, jest jej wczesne wykrycie. Im szybciej matka wie, że urodzi bliźnięta, tym wcześniej można wykryć ewentualne komplikacje. To, czy dzieci mają wspólne łożysko, można określić już od 5 tygodnia ciąży. Rozpoznanie zespołu TTTS możliwe jest podczas standardowego badania USG. W przypadku zdiagnozowania tego powikłania, lekarz musi podjąć decyzję o dalszym postępowaniu. Kiedy dzieci gotowe są do życia poza macicą, lekarz decyduje o przerwaniu ciąży. Kiedy jednak TTTS występuje we wcześniejszej fazie rozwoju płodów, konieczne jest inne rozwiązanie.

Laser w leczeniu zespołu TTTS i inne metody

Jedną z metod jest rozdzielenie połączeń między układami krążenia płodów. Wykonuje się to poprzez podwiązanie pępowiny jednego z płodów. Zabieg jest wykonywany pod stałą kontrolą przeprowadzaną za pomocą badania USG.

Inną metodą jest amniopunkcja. Jest to dość inwazyjne badanie prenatalne, dzięki któremu lekarz pobiera próbkę płynu owodniowego i odprowadza nadmiar wielowodzia płodu, który jest biorcą.

Istnieje też możliwość przeprowadzenia takiej operacji za pomocą lasera. Laserowa ablacja w leczeniu zespołu TTTS przeprowadzana jest przy pomocy fetoskopu i lasera Nd:YAG. Laser w leczeniu zespołu TTTS niszczy mostki naczyniowe między krążeniami płodów, które znajdują się na powierzchni łożyska. Te, które znajdują się głębiej są niemożliwe do usunięcia niezależnie od używanej techniki. Celem zabiegu jest zlikwidowanie przyczyny powstawania patologicznych połączeń. Nawet jeżeli jakieś naczynia, które znajdują się w głębszych warstwach łożyska pozostaną, zlikwidowanie tych powierzchniowych daje zadowalający efekt. Zabieg powinien być wykonywany najpóźniej w 26 tygodniu ciąży, później może dojść do nieodwracalnych uszkodzeń obu płodów. W większości przypadków, po udanym zabiegu dochodzi do wyrównania płynu owodniowego u obojga dzieci i rosną one równomiernie. Czasami zdarza się, że zabieg trzeba powtórzyć, lub wzbogacić o dodatkową terapię.

Zespół TTTS dzieli się według skali Quintero na 5 stopni:

  1. Występuje małowodzie i/lub wielowodzie. W badaniu USG widoczny jest pęcherz dawcy.
  2. Pęcherz dawcy jest niewidoczny w badaniu USG.
  3. Występują problemy w przepływie krwi. Serce biorcy jest przeciążone i widoczne są zmiany w krążeniu.
  4. Widoczny obrzęk jednego lub obu płodów. W przypadku biorcy spowodowany jest on zbyt dużą ilością krwi, a w przypadku dawcy – zbyt małą, którą organizm próbuje wyrównać innymi płynami.
  5. Obumarcie płodu.

Nieleczony zespół TTTS może prowadzić do śmierci obu płodów. Bez leczenia wykrytego w drugim trymestrze zespole TTTS, przeżywa tylko 10-15% płodów. Według danych Ministerstwa Zdrowia, tę nieprawidłowość wykrywa się dopiero w 24 tygodniu ciąży. Późne rozpoznanie wynika z braku wykonywania ważnych badań USG  w 12 i 21 tygodniu ciąży.

Zmiany u dzieci urodzonych z wadą zespołu przetoczeniowego:

  • przerost serca
  • ryzyko niedotlenienia
  • uszkodzenia narządowe
  • nieprawidłowy przepływ krwi
  • uszkodzenie układu nerwowego

 

Dodaj komentarz